Søknad

Søke barnehageplass

I Markvoll barnehage kan vi tilby en trygg, variert og utviklende hverdag for barnet. Vi er en liten barnegruppe med stabile voksne.

Vi er to førskolelærere på ti barn.

Søknad om barnehageplass foregår i samordna opptak med Inderøy kommune.

Gå inn på: Inderøy kommunes nettside for å levere søknad.

For mer info; følg link til kommunens nettside.