Søknad

Søke barnehageplass

I Markvoll barnehage kan vi tilby en trygg, variert og utviklende hverdag. Vi er en liten barnegruppe med stabile voksne. Vi ønsker et tett og godt foreldresamarbeid.

I Markvoll bygger vi barnehagen vår på de beste ressursene vi har – barnet.

Søknad om barnehageplass foregår i samordna opptak med Inderøy kommune.

Gå inn på: Inderøy kommunes nettside for å levere søknad.

For mer info; følg link til kommunens nettside.